Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht.

Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via het lichaamsvocht; onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen en het uitwisselen van stoffen of van gassen.

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.

 

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

 

Het lymfstelsel speelt, samen met de bloedsomloop, een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is voornamelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

 

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door een congenitale (aangeboren) problematiek, maar ook als gevolg van een ongeval, ziekte of stress.

In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel geoptimaliseerd worden.

 

De methode Vodder

De Manuele Lymfdrainage volgens Vodder is een massagevorm, die er op gericht is de kwaliteit van het intern watermilieu te verzekeren en dit in functie van een goede celregeneratie.

Dit is mogelijk door de stimulatie van de werking van de venen en het lymfstelsel, een stimulatie die nodig is om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) efficiënter via deze afvoerwegen af te voeren.

 

Het bijzondere aan de therapie van Dr. Vodder is, dat die niet alleen gericht is op een drainerende werking van het lymfstelsel, maar vooral op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht. Het is een holistische behandeling waarbij de mens in zijn geheel telt.

De MLDV is een zachte massagevorm, toepasbaar op het gehele lichaam.

De MLDV heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren.

De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie ven het lymfsysteem en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam.